Як скласти бізнес план

Докладна інструкція з практичними прикладами і зразками про те як правильно скласти бізнес план самостійно. Матеріал охоплює питання структури і вмісту розділів з рекомендаціями по складанню.

Правильний бізнес план є основоположним документом при початку будь-якої підприємницької діяльності, так як він дозволяє визначити ідею та шляхи реалізації бізнесу, необхідні вкладення і показники рентабельності. В економіці та менеджменті немає єдиного загальноприйнятого шаблону як написати бізнес план, всі вони є одиничними і складаються під кожен окремо взятий стартап. Мета бізнес-плану - структуровано відобразити всю інформацію про життєвий циклі бізнесу, його складові, вивести вартість проекту, час виходу на точку беззбитковості і рівень прибутковості.

Але, незважаючи на індивідуальний процес складання бізнес плану, є стандартна структура розробки документа, яка містить такі основні розділи:

 1. Титульна сторінка бізнес-плану, на якій вказані дані засновників, названий автор проекту, вартість і його суть
 2. Резюме бізнес-плану, що підкреслює інвестиційну привабливість
 3. Аналіз ринку
 4. Основна ідея проекту та коротке бачення реалізації
 5. Детальний маркетинговий план
 6. Розроблений виробничий план
 7. Повний фінансовий план на 3-5 років
 8. Адміністративно-організаційний план
 9. Точний розрахунок рентабельності проекту
 10. Перелік ризиків і гарантій
 11. Список необхідної нормативної документації
 12. Додатки.

Підхід до складання бізнес плану повинен бути зваженим і мати необхідну інформаційну базу - тобто достовірне джерело даних,на яке можна буде впевнено спиратися в побудові сценарію роботи підприємства.

Титульна сторінка бізнес плану

Титульний лист є обкладинкою і повинен нести не естетичну, а суто практичну функцію.

На титульній сторінці необхідно розмістити:

 • Назва проекту. Наприклад: «Проект створення та розвитку комерційної Інтернет-радіостанції «Радіостанція ікс»
 • Організаційно-правова форма проекту
 • Назва юридичної особи, або ПІБ автора проекту, контакти. Якщо таких осіб декілька, зробити перелік із зазначенням зон відповідальності: Автор проекту: Семенов В.Г., засновник, автор ідеї, тел.: хх-хх-хх Співавтори: Петров М.М. (спеціаліст з фінансів), тел.: хх-хх-хх Сидорова С.А. (фахівець з маркетингу), тел.: хх-хх-хх
 • Вартість проекту, виражена в сумі первинного капіталу і анотація проекту. Наприклад: «У представленому документі міститься покроковий бізнес-план створення і розвитку протягом трьох років комерційної Інтернет-радіостанції «Радіостанція ікс», вартість проекту $ 280 000. Окупність проекту 34 місяці».
 • Місце, рік створення: Київ, 2016 р.

Таким чином, титульна сторінка містить коротку довідку про бізнес ідею і його ключові показники.

Резюме бізнес плану

Лаконічне відображення суті пропозиції і всіх ключових даних міститься в резюме бізнес-плану. Мета створення цього розділу - утримання уваги потенційного інвестора. Саме прочитання резюме визначає - чи буде приділено проекту увагу.

Для цього необхідно включити в резюме наступну інформацію:

 • Короткий опис ідеї бізнесу, дані про її своєчасності на ринку, географія впливу, термін реалізації та окупності проекту і рівень його прибутковості
 • Фактори, які забезпечують очікуваний рівень доходу, конкурентоспроможність, життєвий цикл продукту.

Приклад резюме бізнес плану вище озвученої Інтернет-радіостанції:

"Пропонуємо до розгляду проект створення та розвитку всеукраїнської Інтернет-радіостанції «Радіостанція ікс» (не обмежена адміністративної територією України). Маркетингові дослідження, які більш детально представлені в розділі «Аналіз ринку», дають однозначні дані про затребуваності серед української аудиторії 19-27 років формату інтерактивного Інтернет-мовлення, яке передбачає постійну роботу в студії кваліфікованих фахівців.

У даний момент часу ринок Інтернет-медіа-послуг представлений лише повністю автоматизованими радіостанціями, 99% мовлення яких являється музикальним. Конкурентоспроможність и актуальність нашої пропозиції полягає в наповненні проекту інтерактивними передачами, конкурсами, шоу, а також – включення в поняття радіостанції відеокартинки, яка позволить віщати все, що відбувається в студії - виступ DJ, інтерв'ю, майстер-класи і т.д. та елементів соціальних платформ, які дозволяють кожному користувачеві реєструвати і настроювати свій аккаунт.

Такий проект є інноваційним і не має аналогів. Очікувані кількісні показники аудиторії становлять 10% від проникнення Інтернету в області. Основний фінансовий продукт - комерційна реклама в ефірі радіо і на сайті, просування арт-проектів, непряма реклама, замовні спонсорські рубрики.

Витрати на запуск проекту до моменту виходу на точку самоокупності становлять $ 280 000.

Термін реалізації проекту 9 місяців. Очікувана точка беззбитковості буде досягнута через 24 місяці, очікуваний дохід становить $ 15000 / міс.

Власний капітал становить 45%, інвестиційний капітал 50%."

Аналіз ринку, огляд галузі та її SWOT-аналіз

Відразу необхідно обумовити стосовно даної глави, що писати бізнес-план слід на підставі якісних маркетингових досліджень і аналізів, зроблених фахівцями, що дасть можливість обґрунтовано підходити до прогнозу розвитку і продажів. Цей розділ бізнес-плану відображає актуальну інформацію про галузь, ринок, споживача, ризики та шляхи розвитку, що диктуються тенденціями, аналіз передумов формування бізнес плану на підприємстві.

План розділу такий:

 • Загальна інформація про галузь, динаміка розвитку, ємність, виражена у фінансових показниках, тенденції та перспективи ринку
 • Основний склад (кон'юнктура ринку), найбільш великі гравці, їх характерні риси та пріоритети в роботі; визначення конкурентних характеристик власного продукту
 • Створення портрета (портретів, якщо в оборот приймається кілька сегментів покупців) споживача; мотивів, якими він буде спонукуваний при покупці; основних цінностей і якірних моментів, які можна використовувати для залучення
 • Визначення найбільш продуктивних ринків збуту (просування) і каналів продажів
 • Виявлення найбільш вірогідних ризиків у галузі та шляхи їх подолання, перелік альтернативних рішень

Як правило, цей розділ бізнес-плану займає не менше 10% всього документа (7-10 сторінок) стислої інформації, яка є фундаментом для подальшої побудови розрахунків і планування. Якщо з підбором даних виникає складність, то аналіз ринку можна віддати на аутсорсинг професіоналам і включити в бізнес-план в якості експертної оцінки.

До прикладу, аналіз ринку для Інтернет-радіостанції має на увазі широкомасштабне вивчення пристрастей потенційних слухачів радіо. Це робиться для того, щоб залучити саме ту аудиторію, яка буде цікава потенційному клієнтові - рекламодавцю. А для такого вивчення слухача знадобиться грамотний підхід інтерв'юера.

Якщо аналітика ринку виробляється для товарів масового застосування, до прикладу, виробництво пивоварної лінії, то більше уваги приділяється динаміці розвитку ринку і нинішньому конкурентному середовищу, що потребують навичок економічного аналізу. Саме складання дослідження багато в чому залежить від обраного продукту, тому є специфічним у кожному окремому випадку.

Основна ідея для бізнес-плану та опис реалізації

Даний розділ документа являє собою смисловий центр: тут зосереджена сама ідея бізнесу та короткий виклад її характеристик і реалізації, опис життєвого циклу продукту, частота вторинних покупок, а також можливість створення додаткових асортиментних лінійок, сегментування основної пропозиції і прогноз видозміни продукту разом з розвитком ринку.

Як зразок, після опису ідеї створення Інтернет-радіостанції, слід розкрити наступні питання: який формат мовлення буде обраний, як і де буде організована студія, які унікальні риси будуть у цього незвичайного радіо, на який термін розрахований даний формат і коли він зажадає оновлення, що і на яких етапах можна буде ввести в сітку мовлення для утримання інтересу аудиторії, як часто планується вихід комерційної та альтернативної реклами.

Якщо главу ідеї розглядати в розрізі пивоварної лінії, то видозмінена вона буде лише у відповідності з продуктом: яке пиво буде випускатися і чим воно повинно залучити споживача. Відповіддю на це питання можуть виступати не тільки якісні характеристики самого пива, а чинником залучення може бути і легенда торгової марки, наприклад Тінькоф (Росія) або Львівське (Україна). Які підвиди (асортимент) пива планується до випуску, який термін життя буде у кожного з них, який буде центром продажів. Як буде видозмінена асортиментна лінійка по закінченню першого життєвого циклу товару.

Структура бізнес плану має на увазі, що після ознайомлення з аналізом ринку і основною ідеєю, подальше поглиблення в деталі маркетингової, виробничої та адміністративної організації не викличе у потенційних інвесторів питань чому саме так втілюється задумка. Відповідь на це питання має міститися у розділі «Основна ідея» і ґрунтуватися на фактичних ринкових показниках.

План маркетингу та стратегія в бізнес плані

В даній главі зміст бізнес-плану переходить у площину практичних алгоритмів.

Маркетинговий план включає в себе:

 • схему виведення продукту на ринок; стратегія розвитку
 • принципи ціноутворення
 • канали продажів і систему збуту
 • тактику рекламної підтримки

Схема виведення продукту на ринок найефектніше працює у вигляді побудованого графіка Ганта, де по осі ординат проходить список заходів, по осі абсцис - дати, в точках перетину – суми на реалізацію заходів. Така побудова алгоритму допоможе візуально охопити обсяги і послідовність робіт і відразу оцінити раціональні фінансові витрати.

Стратегія розвитку - це заснований на аналізі ринку і конкурентів план «захоплення» своєї частки споживачів. Існує безліч стандартних розробок, такі як, наприклад - демпінг, підрив діяльності конкурентів, вибудовування власної комунікації зі споживачем. План стратегічного розвитку будується суто індивідуально під проект. Виглядає він як довгостроковий (3-5 років) план повномасштабних заходів, спрямованих на збільшення прибутковості. Візуально його найкраще представляти у вигляді дерева завдань, де основна мета розгалужується на підлеглі заходи та завдання.

Ціноутворення зазвичай є наслідком економічного розрахунку і має декілька варіацій. Вибирати певну схему варто, виходячи з фактичних витрат на реалізацію, очікуваного доходу та рівня купівельної спроможності споживача.

Найбільший інтерес у інвесторів завжди викликає система збуту. Ідеально буде представити її у вигляді наочної схеми розподілу і продажу товару, починаючи від надходження його з виробництва на склад і закінчуючи кінцевою покупкою.

Наприклад зразок як скласти в бізнес плані систему збуту:

Або так: система збуту увазі використання двох основних і двох допоміжних каналів продажів:

 • 42% товару планується до збуту через систему дистрибуції і оптових покупців (магазини, супермаркети)
 • 30% товару буде реалізовуватися через власну фірмову мережу
 • Допоміжні канали: 18% товару буде реалізована через партнерські мережі, акції, 20% товару - за допомогою он-лайн продажів в Інтерне-магазині.

При описі тактики реклами варто особливу увагу приділити масштабним проектам і медіа плануванню.

Оперативне планування: фінансовий, виробничий, адміністративно-організаційний

Фінансовий план - це найвідповідальніший розділ бізнес-плану, якщо немає впевненості у власних силах, для розрахунку і написання можна запросити фахівця, обов'язково запевнивши його візою документ. Багато стартапів розраховують фінанси за допомогою інвестиційних компаній, що надає таким бізнес-планам більшу вагу, тому незалежні експертні прогнози завжди викликають довіру інвесторів.

Фінплан містить всю інформацію про доходи і витрати проекту і створюється в вигляді таблиці, з урахуванням раніше представленої маркетингової стратегії розвитку і внутрішніх витрат (фондах заробітних плат, виробничих витрат і т.д.).

Приклад бізнес плану, як може виглядати фінансовий план:

Найменування показників

Рік

Підсумки

1-й

2-й

-

n-й

квартал

     

1

2

3

4

-

-

к

1 Виручка від реалізації

1.1 Об'єм продаж (од.)

1.2 Ціна одиниці продукції

               
2 Затрати на виготовлення реалізованої продукції                
3 Результати від реалізації                
4 Результати від іншої реалізації                
5 Прибутки і витрати від позареалізаційних операцій                
6 Балансовий прибуток                
7 Платежі в інвестиційні фонди від прибутку                
8 Чистий прибуток                

Виробничий план - це розписаний в технологічних процесах алгоритм створення продукту від входження у виробництво сировини до надходження продукту в масовий продаж. Виробничий план включає список основних партнерів, постачальників, перелік обладнання та умови його поновлення.

Схема, за якою створюється виробничий план:

Опис сировини та вимоги до нього список постачальників прийом та обробка сировини, передвиробнича підготовка, технологічний процес 1, технологічний процес 2, вихід готового продукту, тестування, упаковка передача на склад.

Адміністративно-організаційний план - це структура функціонування бізнесу, яка повинна бути описана в бізнес-процесах, особах і заходах. Даний етап містить штатний розклад з рівнем заробітних плат і зонами відповідальності. Деталізовані схеми взаємодії відділів.

Своєрідна матриця, яка складається з посадових обов'язків і зв'язуючих процесів в прикладі складання:

Схеми взаємодії допомагають правильно розподілити навантаження на всі складові підприємства та раціоналізувати затрати на утримання штату фахівців.

Адміністративно-організаційний план також повинен включати перелік заходів з управління бізнесом: підвищення кваліфікації персоналу, участь у грандах, конкурсах, виставках, державних програмах і т.д.

Розрахунок бізнес-плану

У цьому короткому розділі повинні бути приведені виключно фінансово-економічні розрахунки: рентабельність всього проекту від входу основного капіталу в проект і залучених інвестиційних коштів, до виходу на точку беззбитковості і окупність проекту. Довгостроковий прогноз дозволить спроектувати очікуваний дохід, який і вирішить наскільки цікавим проект може здатися вкладникам.

Поріг рентабельності розраховується за наступною формулою:

R = D * Zconst / (D - Z)

 • D - дохід
 • Z - змінні витрати
 • Zconst - постійні витрати
 • R - поріг рентабельності в грошовому вираженні

Але при довгостроковому розрахунку слід враховувати рівень інфляції, підвищення фонду заробітної плати, відрахування в інвестиційний фонд, капітальні витрати на виробниче оновлення. Візуальна реалізація також вельми ефективна у вигляді графіка Ганта, де можна виділити вихід на точку беззбитковості і визначити наростаючий дохід - приклад як скласти:

  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
створення проекту

виведення на ринок

захід 1

захід 2

захід 3

захід 4

захід 5

захід 6

захід 7

захід 8

витрати

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

дохід

120

 

 

 

 

 

 

 

 

-1080

витрати

 

1800

1600

1950

дохід

 

152

192

1200

 

 

 

 

 

-3806

витрати

 

 

 

 

150

1200

1650

дохід

 

 

 

 

350

3540

4895

 

 

899

витрати

 

 

 

 

 

 

 

1485

1658

дохід

 

 

 

 

 

 

 

5899

5780

8536

Жовтим відзначений вихід на точку беззбитковості.

Оцінка ризиків

У даній главі варто навести всі ті ризики, які реальні для даної галузі та виявлено в SWOT-аналізі ринку. Ризики повинні перераховані абсолютно чесно, і щодо кожного з них повинна бути створена таблиця альтернативних стратегій, спрямованих на подолання бар'єрів, ризиків, форс мажорів. Таких, як, наприклад, демпінг з боку конкурентів, криза на ринку реалізації, втрата одного з каналів збуту. По суті, це додаткова таблиця реагування в екстрених випадках і приклад як скласти це розділ бізнес плану:

ризик зона відповідальності заходи по реагуванню
активність конкурентів

ненадійність поставників

економічна криза

маркетинг

закупки, юристи

аналітика, менеджмент

план заходів

Правове регулювання процесу розробки бізнес-плану

У даному розділі варто вказати весь перелік документів, актів, дозволів, допусків, сертифікатів, ліцензій і т.д., які в обов'язковому порядку повинні супроводжувати бізнес, а так само вартість та умови їх отримання. Якщо частина документів є на руках, необхідно вказати це в списку і додати копії до бізнес-плану.

Сам бізнес-план необхідно писати ємко, стисло, але при цьому максимально детально зупиняючись на основних розділах змісту: фінанси і прогнози. Обсяг 70-100 аркушів. Для полегшення сприйняття слід використовувати графіки, схеми, таблиці. Саме так важка економічна інформація краще засвоюється потенційними інвесторами проекту. Недопустимо в бізнес-плануванні використання емоційного забарвлення і неперевірених даних. Надіємось ця публікація допоможе Вам правильно скласти бізнес план підприємства.