Структура бізнес плану

Структура бізнес плану - письмовий опис того чи іншого проекту, суми і терміни його реалізації. Такий план характеризує доцільність його існування. Склад бізнес-плану багато в чому залежить від того, в якій сфері знаходиться проект, а також від того, які його розміри. Так, якщо передбачається виробництво нового виду продукції, то потрібно розробляти найбільш докладний бізнес-план, який буде описувати всі переваги нового продукту, а також процес його виготовлення. Якщо ж мова йде про відкриття торгового об'єкта, то бізнес-план може бути простим і включати тільки розділи з коротким описом і з розрахунком строків окупності. Структура та зміст бізнес плану відіграє важливу роль у початку діяльності тієї чи іншої організації.

Отже, можна розглянути таке поняття, як детальна структура розділів бізнес плану. Вона включає в себе ряд елементів, кожний з яких має власну важливість.

Структура бізнес плану – Розділ 1. Титульний аркуш

На ньому відображається назва проекту, назва організації, яка буде займатися його реалізацією, місце розташування організації, номер телефону, дата і час складання бізнес-плану. Якщо бізнес-план планує подаватися інвестору або кредитній організації, то необхідно вказати потребу у фінансовій частині і відзначити, через скільки часу проект окупиться.

Структура бізнес плану – Розділ 2. Меморандум про конфіденційність

Цей розділ забезпечує захист авторських прав розробника проекту, і якщо цей меморандум досить короткий, то він повинен розміщуватися на титульному аркуші. Основна мета меморандуму – попередити осіб, які будуть з ним знайомитися про те, що інформація конфіденційна, і що нова людина гарантує нерозповсюдження відомостей без згоди на те автора. Також може бути відзначена і заборона на копіювання всієї зазначеної інформації, або це може бути вимога про повернення автору плану, якщо він не представляє інтересу.

Структура бізнес плану – Розділ 3. Резюме

Даний розділ має рекламний характер, а також він сприяє виявленню інтересу у того, кому буде адресований бізнес план. Цей розділ повинен бути оформлений грамотно, так як від нього виходить перше враження інвесторів про бізнес-план.

У даному розділі необхідно викласти весь бізнес-план у стислій формі, при цьому розкрити сутність проекту. Основою для написання є інформація, яка міститься у всіх розділах.

В цілому структура резюме може бути наступною:

 1. опис;
 2. забезпеченість ресурсами;
 3. як буде реалізовуватися;
 4. у чому полягає унікальність проекту;
 5. сума інвестицій;
 6. прогноз прибутку;
 7. як будуть повертатися позики інвесторам;
 8. ефективність проекту.

Структура бізнес плану – Розділ 4. Мета проекту

У даному розділі описується цільове призначення проекту, а також йде опис товарів або послуг, які будуть надані на ринок у ході реалізації проекту. Вказується реальна вигода клієнтів від отримання даного товару або послуги. Дається опис переваг нового продукту, товару або послуги, унікальність проекту. У даному розділі також здійснюється опис патентів, які є, а також вказується авторське право.

Структура бізнес плану – Розділ 5. Аналіз ринку в даній області

В даному розділі наводяться результати маркетингових досліджень, а також аналіз положення конкурентів у даній галузі. Така інформація буде реально корисною для інвесторів.

Важливо грамотно піднести основну ідею нового проекту і підкреслити її оригінальність при поточному стані справ. Також необхідно описати глибоке розуміння стану організації. На цьому етапі потрібно оцінити останні новинки в галузі, а також перерахувати основних конкурентів, вказавши їх переваги та недоліки.

Структура бізнес плану – Розділ 6. Положення підприємства в галузі

Даний розділ містить повний детальний аналіз становища підприємства в даній галузі, а також перераховуються основні організаційні характеристики. А саме - перераховуються види діяльності організації, а також перелік товарів чи послуг. Описується правова форма підприємства, засновники і персонал.

Далі йде ряд даних:

 • основні економічні показники діяльності організації;
 • адреса підприємства, тип приміщення, необхідність у проведенні ремонту або реконструкції;
 • специфіка роботи підприємства – години, дні і тижні.

Цей розділ несе в собі високе смислове навантаження, якщо основною метою бізнес-плану є створення нового підприємства "з нуля". У такому разі розділ повинен нести в собі ряд основних пунктів, які можуть обґрунтувати успіх підприємства, а також підкреслять досвід керівника в сфері підприємництва. Якщо проект буде мати статус індивідуального підприємництва, то необхідно описати сутність бізнесу підприємця. Мета цього розділу – надати інвестору основні докази доцільності існування проекту з економічної точки зору. Структура розробки бізнес плану відіграє важливу роль, і цьому етапу варто приділити належну увагу.

Структура бізнес плану – Розділ 7. Опис продукту

Цей розділ відіграє важливу роль в будь-якому випадку і повинен нести в собі детальну інформацію про те, які споживчі характеристики та переваги має продукція, а також основні переваги, які має фірма перед конкурентами. Даний розділ може містити додатки у вигляді натурального зразка продукту, а також фотографії, документації з описом технічної сторони і так далі. Якщо продуктом праці є кілька одиниць, то в даному розділі описується кожна з них.

Цей розділ має наступну структуру:

 1. опис та найменування продукту;
 2. область його застосування та основне призначення;
 3. опис характеристик;
 4. конкурентні переваги;
 5. авторські права, якщо такі є;
 6. сертифікат якості, гарантії;
 7. екологічність продукту;
 8. експлуатація і сервіс.

Структура бізнес плану – Розділ 8. Маркетинг план по збуту продукції

В даному розділі надається аналіз ринку, розробка стратегії поведінки на ринку, пояснюється, в якому обсязі споживачі будуть купувати продукцію, а також зазначаються можливі способи впливу на попит. Відзначаються і основні методи продажу продукту або послуги, визначення планованих цін.

Інформація, яка буде міститися в цьому розділі, повинна переконати потенційного споживача придбати цей продукт для себе. Покупці в цьому випадку мають свої характеристики, наприклад, за місцем в ланцюжку поставок, а також статусом – вони можуть бути юридичними або фізичними особами.

Описуються споживчі характеристики бізнес-плану, і серед них важливо приділити увагу зовнішньому вигляду, ступеня його привабливості, ціною і призначенням, міцності, безпеки у використанні і так далі. Проводиться аналіз споживачів, конкурентів, опис переваг товару. Проводиться аналіз ринку збуту продукції або послуги, описується логістична концепція по доставці товару, а також вказується особа, яка займається управлінням ланцюга поставок.

Крім того, в цьому розділі зазначається стратегія, за якою будуть залучатися споживачі і рекламні кампанії, це може бути також надання зразків безкоштовно і багато іншого. Тут же вказується ціна та прогнозований обсяг продажів. Проводиться розрахунок рентабельності та терміну окупності проекту. Дуже багато деталей стратегії маркетингу виявляються дуже складними, а також зачіпають області, такі як маркетингова розстановка і багато іншого.

Структура бізнес плану – Розділ 9. План виробництва

Якщо ви збираєтеся відкривати виробниче підприємство з нуля, то цей розділ буде мати важливе значення для бізнес-плану. В даному випадку збираються всі процеси, пов'язані з виробництвом товару. Тут же розглядається вся ситуація з приміщеннями, а також з їх обладнанням і грамотним розташуванням. На виробничому підприємстві описуються виробничі приміщення, склади та цехи, а також шляхи, по яких товар переміщується всередині підприємства.

Якщо основна мета проекту – створення підприємства по виробництву, то необхідно забезпечити повний опис виробничого процесу, а також вказівку системи випуску продукції, здійснення контролю над виробництвом і так далі. Є ряд заходів, які будуть доручені субпідрядникам, і про них також необхідно буде дати відомості, а також вказати причини, за якими той чи інший підрядник був обраний. А операції, які планується виконувати власними зусиллями, - потрібно з них скласти схему виробничих потоків, а також мати список обладнання і сировини.

В розділі описуються виробничі витрати, розраховується собівартість продукції, складається кошторис витрат, визначаються змінні та постійні витрати.

Розділ має приблизно таку структуру:

 1. дані про структуру виробництва підприємства;
 2. технологія, яка використовувалася;
 3. необхідність у наявності виробничих приміщень;
 4. потреба в персоналі;
 5. задоволення вимог з точки зору екологічності;
 6. виробничі потужності;
 7. обладнання та його характеристики;
 8. потреба в сировині та матеріалах;
 9. вибір субпідрядників;
 10. кошторис витрат з виробництва;
 11. аналіз собівартості.

Структура бізнес плану – Розділ 10. Організаційний план

У даному розділі розглядаються деякі організаційні питання, а також передбачаються нормативні документи та графік реалізації.

Структура бізнес плану – Розділ 11. Фінансове планування

Його необхідно здійснювати за допомогою розгляду та складання основних фінансових документів – вони включають в себе план доходів і витрат, терміни реалізації проекту, план руху грошових коштів і так далі. В даному розділі проводяться інвестиційні вкладення, наприклад, на придбання устаткування або на будівельні роботи, а також на створення оборотних коштів.

Також здійснюється планування джерел, звідки буде братися фінансування проекту, продумується схема повернення кредитних коштів.

Завершення розділу фінансового планування здійснюється за допомогою аналізу ефективності проекту, і для цих цілей використовується методика проектного аналізу.

Розділ має приблизно таку структуру:

 1. звіт про отримання прибутку;
 2. структура податкових платежів;
 3. звіт про рух коштів;
 4. потреба в інвестуванні;
 5. витрати на обслуговування кредиту;
 6. ефективність проекту і його опис.

Структура бізнес плану – Розділ 12. Аналіз ризику

Ні для кого не секрет, що абсолютно кожен проект містить в собі ризики і стикається з певними труднощами на своєму шляху. Ці труднощі несуть загрозу для здійснення проекту, тому дані труднощі необхідно передбачити і розробити стратегії їх подолання. Також дуже важливо врахувати ступінь ризику і розглянути основні проблеми.

Основні моменти, які мають зв'язок з ризиком проекту, повинні описуватися досить просто і об'єктивно, а також необхідно враховувати той факт, що основна загроза може йти від основних конкурентів. Важливо не робити власних прорахунків у сфері маркетингу, а також в політиці виробництва. Не варто робити помилок під час вибору кадрів для керівної посади.

Повинні бути в наявності альтернативні програми управління підприємством, а також в бізнес-плані дуже важливо передбачити основні труднощі, щоб кредитори зрозуміли, як ви збираєтеся діяти в тій чи іншій ситуації. Ризик може бути оцінений об'єктивно шляхом проведення якісного аналізу, який передбачає визначення факторів і областей ризику. Дана робота проводиться експертним шляхом на підставі досвіду роботи у такому напрямку. Також може здійснюватися і кількісний аналіз, який відіграє важливу роль в оцінці всіх ризиків.

Шляхом кількісного аналізу можна оцінити обсяг передбачуваних втрат за певними видами ризику, а також слід пам'ятати про те, що в цьому аналізі використовується безліч методів, в тому числі і метод аналогій, моделювання і так далі.

 • Метод аналогій. В даному випадку використовуються дані по здійсненню аналогічних проектів.
 • Статистичний метод. Тут проводиться вивчення статистики, яка є.
 • Експертний метод. В даному випадку здійснюється збір думок експертів.
 • Моделювання. Тут можна виявити вплив на виниклу ситуацію ззовні.

Також є спеціально розроблені методи визначення ризиків. В результаті проведення аналізу ризику можна забезпечити надання основних гарантій повернення коштів потенційним кредиторам чи інвесторам.

Серед таких гарантій можна виділити наступні:

 • Гарантії федеральних або місцевих органів влади.
 • Страхування.
 • Банківські гарантії та заставу активів.
 • Права та обов'язки.
 • Гарантії на товар.

Визначитися з точною послідовністю розділів допоможе аналіз структури бізнес-плану.

Структура бізнес плану – Розділ 13. Додатки

Цей розділ містить в собі всі необхідні додатки, а також основні документи, які не приймають участь у процесі планування. До речі, на них необхідно посилатися в основних розділах бізнес-плану.

 • Копії численних договорів.
 • Документи, які стали джерелами основних даних.
 • Прейскуранти і так далі.

Так, структура та зміст бізнес плану являють собою основні складові, від яких багато що залежить у процесі реалізації проекту.

Слід зазначити, що в даний час на практиці використовується безліч продуктів, які спрощують складання бізнес-плану. Є спеціальні програми, за допомогою яких можна скласти планувальник і розрахувати основні показники рентабельності й ефективності проекту. Також використовуються спеціальні програми, що призначені виключно для розробки маркетингових стратегій, а також для опису виробничих процесів.

При правильному підході до складання основних розділів цього документа можна привернути увагу з боку інвесторів і при цьому отримати кошти на фінансування вашої ідеї. Однак для того, щоб бізнес план вийшов максимально грамотним і привабливим в безлічі аспектів, необхідно приділити увагу безлічі елементів. Дуже важливо чітко дотримуватися структури і описувати всі дії з точки зору ефективності. Необхідно дотримуватися порядку складання. Якщо у вас немає досвіду в складанні такої документації, можете звернутися за допомогою до професіоналів.